ریاست دانشکده ریاست دانشکده

بسم الله الرحمن الرحیم

1- مشخصات فردی

نام: ابراهیم    نام خانوادگی: کلانتری   نام پدر: غلامعباس    محل تولد: شوراب ارسنجان    شماره شناسنامه: 303   وضعیت تأهل: متأهل     تاریخ تولد:   1345   شماره ملی: 6489682818                 

آدرس محل کار:

قم _ بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی  تلفن همراه: 09122526468   تلفن محل کار: 2913110- 0251

تهران، خیابان 16 آذر، نبش کوچه راهنما، پ 30، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران، تلفن: 66462698 - 021

ایمیل:dr.kalantari1@yahoo.com

2- سوابق تحصیلی و مطالعاتی

الف- تحصیلات حوزوی: 6 سال خارج فقه و اصول در محضر اساتید بزرگوار آیت الله وحید خراسانی، آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله جعفر سبحانی و 1 سال خارج فقه در محضر آیت الله خامنه‌ای و تحصیلات جنبی فلسفه و کلام اسلامی، تفسیر قرآن و کلام  جدید.

ب- تحصیلات دانشگاهی: 1ـ کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی، مرکز تربیت مدرس وابسته به دانشگاه قم 2ـ دکترای علوم قرآن و حدیث مرکز تربیت مدرس وابسته به دانشگاه قم.

ج- مطالعات در حوزه اندیشه سیاسی اسلام، ولایت فقیه و اندیشه سیاسی اسلام در دوره معاصر.

3- فعالیت های علمی پژوهشی:

الف: تألیف و تدوین کتاب:

 1. نظریه تکامل زیستی موجودات زنده و پیامدهای کلامی آن، پایان نامه کارشناسی ارشد. (منتشر نشده)
 2. نظریه تکامل و آیات آفرینش در قرآن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / 1382 چاپ اول، 1387 چاپ دوم.
 3. سلوک خونین ـ  شرحی بر گنجینه الاسرار عمان سامانی/ 1382 ، نشر معارف، قم.(مجدداً چاپ شده است)
 4. گوهر گمشده ـ  درنگی در دیدگاه های عرفانی جلال الدین مولوی درباره انسان و عشق. 1383 ، نشر معارف قم. (مجدداً چاپ شده است)
 5. قرآن و چگونگی پاسخگویی به نیازهای زمان. چاپ اول 1383 ، چاپ دوم 1386 ، نشر معارف،‌قم. (پایان نامه دکتری).
 6. مقدمه کتاب نامه‌های عرفانی، 1384 ، نشر معارف، قم. (مجدداً چاپ شده است)
 7. تفسیر موضوعی قرآن کریم، کتاب درسی، 1384، نشر معارف قم، با همکاری 3 نفر از نویسندگان. (تاکنون بیش از 40 بار چاپ شده)
 8. فوق طبیعت، 1389، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.(تا کنون چندین بار چاپ شده است)
 9. درآمد،(تدوین و ویرایش علمی مجموعه مقالات نخستین همایش علمی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران) 6 جلد، 1389 (مجدداً چاپ شده است)
 10. آینه پاک(گفت و شنودی در باب امامت، ولایت فقیه و ابعاد شخصیتی مقام معظم رهبری) 1389، نجم الهدی، قم(مجدداً چاپ شده است).

ب: مقالات علمی پژوهشی:

 1. نظریه تکامل زیستی و برهان نظم ـ مجله علمی ـ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شماره 10 و 11، سال 1376.
 2. وحی و فرهنگ عصر نزول ـ  مجله علمی ـ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، شماره 40، سال 1380.
 3. نقش اهل بیت(ع) در جاودانگی قرآن کریم، مجله علمی ـ پژوهشی قبسات، شماره 45.
 4. لوح محفوظ، مجله علمی ـ پژوهشی مقالات و بررسی ها، دانشگاه تهران، شماره 76.
 5. منابع تفکر از دیدگاه قرآن کریم، مجله علمی ـ پژوهشی اندیشه نوین دینی، دانشگاه معارف اسلامی قم، شماره 11.
 6. درآمدی بر مبانی مشارکت در اندیشه سیاسی اسلام(مشترک با دو نفر از پژوهشگران)، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 26، سال هشتم، پاییز 1390.
 7. نظریه وحیانیه الفاظ القرآن الکریم، مجله نصوص معاصره، بیروت، شماره 15 و 16، تابستان و پائیز 2008.
 8. «نظریه التمایز البیانی بین لغتی العلم و الدین»، مجله نصوص معاصره، بیروت. شماره 11، تابستان 2007
 9. ادراکات فراحسی و قرآن ، مجله علمی - پژوهشی مقالات و بررسی‌ها(مطالعات قرآن و حدیث)، شماره2، ‌پاییز و زمستان 1389.
 10.  تبیین موضع تعارض ظاهری نظریه تکامل و آیات آفرینش و آرای قرآن پژوهان در حل آن ، مجله علمی -پژوهشی قبسات، شماره 59 .
 11. همبستگی قناعت و آرامش روان از منظر امام علی(ع) در نهج البلاغه، مجله علمی - پژوهشی پژوهشنامه اخلاق، شماره 17، پاییز 1391(مشترک با یکی از پژوهشگران).
 12. نقد و بررسی دیدگاه پائولوکوئلیو درباره ایمان و شریعت، مجله علمی - پژوهشی اندیشه نوین دینی، شماره 31، زمستان 1391 (مشترک با یکی از پژوهشگران).
 13. نوآوری امام خمینی در مبانی نظریه ولایت فقیه، مجله علمی - پژوهشی پژوهشهای انقلاب اسلامی، شماره 1، تابستان 1391.(مشترک با یکی از نویسندگان)
 14. تحلیل و بررسی سیر تطوّر و تکامل نظریه ولایت فقیه در اندیشه فقهای شیعه، مجله علمی پژوهشی پژوهشهای انقلاب اسلامی، شماره 3، زمستان 1391(مشترک با دو تن از نویسندگان)

ج: مقالات علمی، تخصصی و ترویجی

 1. عوامل اختلاف قرائات قرآن کریم ـ فصلنامه تخصصی بینات، شماره 17، سال 1377.
 2. نظریه تمایز بیانی زبان علم و زبان قرآن، فصلنامه تخصصی بینات، شماره 19، سال 1377.
 3. امکان و موانع فهم قرآن کریم از دیدگاه امام خمینی(ره) ـ فصلنامه تخصصی بینات، شماره 23-22، سال 1387.
 4. گذری بر تفسیر کنزالدقایق و بحرالغرائب میرزا محمد مشهدی ـ فصلنامه  تخصصی بینات، شماره 24، سال 1387.
 5. وحیانی بودن الفاظ قرآن ـ  فصلنامه تخصصی بینات، شماره 35، سال 1382.
 6. فقه اسلامی و معضل اعتیاد به مواد مخدر ـ  مجموعه مقالات همایش علمی ـ کاربردی اعتیاد و خانواده ـ 1379، دانشگاه الزهرا(س).
 7. ظهر و بطن قرآن کریم شماره 29 مجله علمی ـ ترویجی قبسات.
 8. ظاهر و باطن قرآن کریم ـ جهت انتشار در دانشنامه قرآن شناسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 9. تهاجم به بنیان های نظام اسلامی ـ مقاله برتر اولین همایش سراسری «تهاجم فرهنگی ـ رسالت دانشگاه»، دانشگاه اصفهان، منتشر شده در چند شماره از روزنامه قدس، آذرماه 1374.
 10. قرآن کریم و پاسخگویی به نیازهای زمان ـ مجله گلستان قرآن شماره 172.
 11. رموز بنیادین ابدیت قرآن در بستر زمان، مجله علمی ـ ترویجی مشکوه، شماره 95.
 12. قرآن و رویکردهای جدید نظریه تکامل ـ  مجله علمی ـ ترویجی قرآن و علم ـ  شماره 6، 1389.(مشترک با یکی از نویسندگان).
 13. قانون گرایی حاکمان در نهج البلاغه، مجله تخصصی مطالعات تفسیر، شماره 6، تابستان 1390.(مشترک با یکی از نویسندگان).
 14. موانع تفکر صحیح از دیدگاه قرآن کریم، مجله علمی ـ ترویجی معرفت، شماره 164.
 15. ضرورتها و زمینه های تدوین کارنامه نظام جمهوری اسلامی، کتاب درآمد، مجموعه مقالات، جلد 1.
 16. روش ها و راهبردهای استاد و ستاد درس انقلاب اسلامی، مجموعه سخنرانی های نشست علمی تحلیل مسائل سیاسی روز و آینده انقلاب اسلامی، 1389، نشرمعارف، قم.
 17. راهکارهای عینی پاسخگویی قرآن به نیازهای انسان معاصر، فصلنامه تخصصی مطالعات تفسیری، شماره 2، تابستان 1389.
 18. چیستی و ضرورت تحوّل در علوم انسانی،‌ فصلنامه پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی، شماره 1، بهار 1391.

4- سوابق آموزشی:

 • تدریس دروس حوزوی در حوزه علمیه شیراز در سال‌های 60 تا 64 (صرف، نحو، منطق،‌اصول فقه، شرح لمعه).
 • تدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه شیراز در سال های 62، 63، 64.
 • تدریس اندیشه سیاسی اسلامی و ولایت فقیه در دانشگاه تهران و شیراز سال 1388 تا کنون (ویژه دانشجویان).
 • تدریس اندیشه سیاسیل در قالب کلاسهای دانش افزایی از سال 1388 تا کنون در دانشگاههای شیراز و تهران(ویژه اساتید)
 • عضویت در هیات علمی گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه اصفهان(1374 تا 1377).
 • استادیار و عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه الزهرا(س)(1378 تا 1390).
 • دانشیار و عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران(1390 تا کنون).

5- سوابق اجرایی:

ردیف

موسسات و مراکز فعالیت

نوع فعالیت (پژوهشی اجرایی، ...) و سمت

مدت فعالیت از... تا...

1

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان

اجرایی ـ آموزشی

1374 تا 1377

2

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان

اجرایی

1374 تا مهرماه1377

3

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه الزهرا

اجرایی

1377 تا شهریور1382

4

مدیر پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

اجرایی ـ پژوهشی

1380 تا 1382

5

مدیر حوزه دانشجویی شهید بهشتی

اجرایی ـ آموزشی

1377 تا 1381

6

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و تدوین متون درسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

اجرایی ـ پژوهشی

1382 تا 1385

7

معاون امور اساتید و دروس معارف اسلامی نهاد

اجرایی

1382 ـ 1385

8

رئیس دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

علمی ـ مدیریتی

1385 ـ ادامه دارد

9

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران

اجرایی

1385ـ  ادامه دارد

10

عضو شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاهها

مشورتی - اجرایی

1385 - ادامه دارد

11

رئیس دانشکده معارف اسلامی دانشگاه تهران

اجرایی

1392

 

6- مسئولیت و عضویت‌های علمی ،‌اجرایی و تخصصی

1- عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی(1386 - ادامه دارد)

2- عضو کمیته برنامه ریزی دروس معارف اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (82 -‌ادامه دارد)

3- دبیر و عضو هیات موسس انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران (87- ادامه دارد)

4- مدیر مسئول و عضو هیأت تحریریه مجله علمی ـ پژوهشی فصلنامه اندیشه نوین دینی (84 ـ ادامه دارد)

5- مدیر مسئول و عضو هیأت تحریریه مجله علمی ـ پژوهشی فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی (84 ـ ادامه دارد)

6- عضو هیأت تحریریه مجله علمی - پژوهشی فصلنامه دانشگاه اسلامی (81 ـ ادامه دارد)

7- عضو هیأت تحریریه فصلنامه کتاب روش ـ قم ( 84 ـ ادامه دارد)

8- صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه راه قرآن. (84 ـ ادامه دارد)

9- مدیر مسئول و عضو هیأت تحریریه مجله علمی ـ پژوهشی پژوهش‌نامه اخلاق(87 ـ ادامه دارد)

10- مدیر مسئول و عضو هیأت تحریریه مجله علمی - پژوهشی مطالعات تفسیری(89 ـ ادامه دارد)

11- مدیر مسئول و عضو هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی( 89- ادامه دارد)

12- مدیر مسئول و عضو هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی پژوهشهای انقلاب ا سلامی(90- ادامه دارد)

13- عضو هیأت مؤسس و شورای مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی(81 – ادامه دارد)

7- راهنمائی و مشاوره پایان‌نامه‌ها:     نام رساله      محقق      راهنمایی یا مشاوره        سال دفاع(بترتیب دفاعیه)

8- همایش ها و سمینارها:

9- جوایز علمی:

10- مسافرت‌های علمی -  تبلغی خارج از کشور:

الف) هندوستان