معاونت علمی معاونت علمی

 
 

معاونت علمی

1-معاونت علمی 

معاون علمی:جناب آقای دکتر رمضان رضایی

تلفن: 88993209

داخلی:106

 

معاونت علمی شامل دو اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی و اداره خدمات پژوهشی می باشد.

زیر مجموعه های این معاونت عبارتست از:

اداره آموزش تحصیلات تکمیلی

دفتر مشاوره ارتقاء تحصیلی

-اداره خدمات پژوهشی

-اداره پژوهش های کاربردی

 1-1: اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی:

واحد آموزش دانشکده معارف، اداره ای است که کلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از قبیل برنامه ریزی ، نام نویسی، انتخاب واحد و انجام امتحانات و جمع آوری، اعلام و نگهداری نمرات و ..... را به عهده داشته و این مهم را به کمک واحد آموزش دانشکده ها انجام میدهد. لازم بذکر است که این ادارة صرفا مجری قوانین و مقررات وزارت محترم علوم، تحقیقات یا مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، کمیسیون موارد خاص و یا کمیتة منتخب آموزشی می باشد.

زیر مجموعه های این اداره عبارتند از:

   اداره آموزش تحصیلات تکمیل-                                                                                                               

- دفتر مشاوره ارتقاء تحصیلی

وظایف

- اداره کلیه امور آموزشی

- مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذیربط.

- نظارت بر اجرای مقررات وآیین نامه‌های آموزشی

- تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش

- نظارت بر حسن اجرای وظایف واحد‌های وابسته از جمله واحد آموزش کارشناسیارشد و دکتری

- تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده.

- برنامه ریزی امور آموزشی با همکاری واحد‌های ذیربط

- نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی وارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه.

- ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاستدانشکده واعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی

- انجام امور مربوط به بازنگری و تغییر در برنامه درسی

- بررسی و کنترل ساعات حق التدریس اعضاء هیات علمی دانشکده

- تشکیل جلسات شورای برنامه ریزی آموزشی و اعمال مصوبات شورا در سیستم گلستان

- بررسی در خواست دانشکده  در خصوص ورود اطلاعات دروس و اعمال آن در سیستم گلستان

- برنامه ریزی جهت ارتقاء و بهبود کیفیت آموزشی

- ارزیابی شیوه تدریس کلیه دروس به صورت ترمی به کمک دانشجویان جهت ارتقاء کیفیت آموزش بر اساس استانداردهای آموزشی

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی : خانم منصوره مراد حاصلی

تلفن:88993209

داخلی: 115

کارشناسان آموزشی:

خانم یگانه روستایی

خانم کبری حسینی

تلفن:88993209

داخلی:119

 

رئوس فعالیت این اداره عبارت است از:

- ورود برنامه هفتگی دروس پایه

- تهیه برنامه های دروس سرویس و تقویم امتحانات

- انجام زمانبندی جهت ثبت نام و حذف و اضافه هر نیمسال

- نظارت بر انجام ثبت نام و حذف اضافه و در صورت نیاز بالا بردن ظرفیتها با موافقت گروه مربوطه

- آماده سازی برنامه هفتگی جهت ثبت نام ورودیهای جدید

- ورود اطلاعات دانشجویان میهمان ترم و تکدرس و انجام ثبت نام آنها

- ثبت نام دروس میهمان در سایر دانشگاه‍ها  (تکدرس)

- انجام ثبت نام دانشجویان میهمان از یک دانشکده به دانشکده دیگر

- صدور لیست حضور و غیاب دروس

- اختصاص دادن کد استاد و تصحیح موارد اشتباه

- تصحیح دروس اعم از نوع درس پیش نیاز هم نیاز و اختصاص دادن کد آموزش جهت دروسی که جدیدا" تصویب شده است  

- اعمال اخطار فرم شماره 5 ( حذف اضطراری ) و صدور فرمهای مذکور

- تصحیح فرمهای حذف اضطراری در حد مجاز

- ورود غیبتهای 16/3

- صدور لیست حضور و غیاب

- ورود ادعای فارغ التحصیلی

- تصحیح مشخصات دانشجویان ( آدرس - نام خانوادگی و ....)

- صدور کارتهای دانشجویی قدیمی

- صدور لیست درج نمره کار آموزی

- ورود اطلاعات مربوط به مرخصی تحصیلی، در شرف فراغت، انتقال به سایر دانشگاه ها، انصراف دائم، در شرف انتقال و 000. اختصاص دادن کدهای مربوطه

- تهیه آمارهای در خواستی از واحدها ی مختلف دانشگاه

- پاسخگویی به درخواست دانشجویان که به این واحد ارجاع می گردد

- ورود برنامه هفتگی و ثبت نام کلیه واحدهای تابستانی (دانشجویان عادی و امور ایثار گران)

- کنترل دانشجویانی که تابستان ثبت نام واحد کارآموزی  دارند و حذف واحدهایی که مجاز به اخذ آن نبوده اند

- تهیه فرم اعلام وضعیت جهت کمیسیون موارد خاص (با هماهنگی امور کمیته ها)

 

1-2: اداره خدمات پژوهشی:

 

اداره خدمات پژوهشی

دکتر حسین هاشمی نژاد                                             

 کارشناس خدمات پژوهشی: خانم زهرا سادات حسینی سمنانی

تلفن: 88993209

داخلی:108

 

زیر مجموعه های این اداره عبارتست از:

-اداره خدمات پژوهشی

-اداره پژوهش های کاربردی

  از جمله وظایف اصلی دانشگاه، آموزش و پژوهش است. در معارف و اندیشه های اسلامی نیز، با توجه به قدمت و نقش تعیین کننده آن، همواره اقدامات لازم جهت توسعه و گسترش پژوهش صورت گرفته است. در این راستا سعی شده است ضمن حذف مشکلات موجود بر سر راه تحقیق و پژوهش در دانشکده ها، نسبت به تشویق و ترغیب اعضاء هیئت علمی اقدامات لازم صورت گیرد. نیروی انسانی کارآمد، مهمترین عامل در انجام پژوهش است که پردیس علوم در کنار سایر عوامل، همواره از آن برخوردار بوده است.

شرح وظایف این معاونت در آیین نامه مدیریت تبیین گردیده است.

مراکز خدمات رایانه ای و کتابخانه ها تحت سرپرستی این معاونت می باشند.که مشخصات آنها ارائه گردیده است.

کتابخانه

ریاست:

موقعیت: ساختمان

تلفن:

داخلی:

فکس:

 

 

مراکز خدمات رایانه ای

 

ریاست: علیرضا نیک پی

تلفن:8993209

داخلی : 132

 

 

مسئولیت های اداره خدمات پژوهشی:    

1. مدیریت امور پژوهشی دانشکده

مسئولیت همگرا نمودن نیروهای پژوهشی دانشگاه، اعم از اعضای هیأت علمی و دانشجویان، تدارک، پشتیبانی، و نظارت بر فعالیت‌های پژوهشیدانشکده بر عهده این بخش است. این اداره با توجه به انگیزه‌های نیروهای پژوهشی و زمینه‌های فراهم شده توسط قوانین و مقررات آموزشی و مالی و اداری، فعالیت‌های پژوهشی را در قالب طرح اعتبار پژوهشی اعضاء هیأت علمی و دانشجویی در مقاطع مختلف تحصیلی را حمایت می نماید، همچنین بر خدمات رسانی پژوهشی وتشویق انتشارات علمی نظارت می نماید. لذا وظایف عمده این اداره را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:

1- جمع آوری، ساماندهی و ارائه اطلاعات فعالیت‌های مختلف پژوهشی
2- تدوین و بازنگری مقررات و اجرای کامل طرح اعتبار پژوهشی اعضای هیأت علمی
3- اجرای دوره پژوهشی فرادکتری از پذیرش داوطلب تا اتمام دوره
4- تنظیم قرارداد، نظارت بر اجرا و تأیید انجام کار طرح‌های پژوهشی ویژه
5- حمایت از اجرای پروژه‌های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکترای
6- نظارت بر خدمات رسانی و بررسی وضعیت تجهیزاتی پژوهشی دانشکده‌
7- تدوین و اجرای مقررات لازم جهت تشویق انتشار کتاب و مقالات علمی توسط اعضاء هیأت علمی و دانشجویان