تاریخچه تاریخچه

اعلام برنامه درسی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران نیمسال دوم سال تحصیلی94-93 مقطع ارشد و دکتری ادامه مطلب

برگزاری جلسه روز شنبه 93/10/20 دردانشکده معارف و اندیشه اسلامی با حضور رئیس محترم دانشکده،جناب اقای دکتر کلانتری وسرکار خانم دکتر رضوان حکیم زاده مدیر کل محترم برنامه و بودجه دانشگاه تهران ادامه مطلب

اولین جلسه نشست علمی بررسی نقش حوزه ودانشگاه با موضوع تحول درعلوم انسانی درتالارعلامه امینی دانشگاه تهران ادامه مطلب

تمعهاخهغاخجهخهاچخ08ا90غاخحعلهح7فل87ف8