معاونت اجرایی و دانشجویی معاونت اجرایی و دانشجویی

معاونت اجرایی و دانشجویی

 

معاونت اجرایی و دانشجویی

دکتر سید حسن قاضوی

موقعیت: طبقه اول ساختمان اصلی - دفتر معاونت اجرایی و دانشجویی

 

تلفن: 88993209-88966199

داخلی: 104

فکس: 88993209

 

 شرح وظایف

- تنظیم سیاست های نیروی انسانی و انعکاس به دانشگاه (پس از تصویب در شورای

- تهیه و تدوین برنامه کار واحدهای تحت سرپرستی وابلاغ به واحدها

- نظارت بر حسن اجرای مقررات اداری، مالی وخدماتی

- نظارت بر نحوه انجام امور خدماتی کارکنان

- نظارت بر امر تهیه و تدارک کالا و خدمات موردنیاز

- نظارت بر حسن اجرای امور مالی

- نظارت بر چگونگی انجام امور خدمات عمومی و تاسیساتی و تعمیراتی

- راهنمایی و هدایت واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی بین فعالیت آنها

- ابلاغ قوانین، آیین‏نامه‏ها، بخشنامه‏ها و دستورات اداری به واحدها و گروههای آموزشی طبق دستور رئیس دانشکده

- تهیه و تدوین گزارشهای حوزه معاونت اداری و مالی جهت آگاهی مقامات مافوق

معاونت مالی و اداری ، شامل واحد حسابداری و واحد امور اداری، پرسنلی و رفاهی می باشد.