« بازگشت

مصوبه هیات امنا برای دریافت شهریه دروس جبرانی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

مصوبه: « هیات امناء به استناد بند "و" ماده 7 قانون تشکیل هیات های امناء، با دریافت شهریه مربوط به دروس جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای دانشجویان ورودی نیم سال اول 89-1388 و پس از آن برمبنای شهریه متغیر دروس مقطع تحصیلی ذی ربط با درس انتخابی سال ورود دانشجو موافقت و همچنین مقرر نمود شهریه واحدهای اخذ شده افزون بر ده درصد (10%) از کل تعداد واحدهای مورد نیاز برای فراغت از تحصیل نیز با شرایط مشابه توسط دانشجو پرداخت شود.»