دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت *** صد شکر که این آمد و صدحیف که آن رفت