« بازگشت

اعلام اسامی سری دوم مشمولین جوایز بنیاد/ سال 96

به اطلاع می رساند اعطای جوایز مطابق با «شیوه نامه اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر» و بر اساس فرآیندهای اجرایی مندرج در کتاب راهنمای اعطای جایزه‌های تحصیلی «راجا» صورت می‌پذیرد، دفترچۀ جدید راهنمای راجا سال 96 (بنیاد ملی نخبگان) از طریق وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه تهران و همچنین دربخش «تسهیلات وحمایتها >>دانشجویان>> مقررات اعطای جایزه‌های تحصیلی 97-96>>راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر» بر روی وبگاه tehran.bmn.ir  قابل دسترسی و مشاهده می‌باشد.