« بازگشت

برگزاری همایش ملی واکاوی قرائت های افراطی از دین

رویداد علمی و پژوهشی «همایش ملی واکاوی قرائت های افراطی از دین» با هدف ایجاد تعامل هر چه بیشتر بین اساتید، محققین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های کشور در تاریخ 28 فروردین 96 در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار خواهد شد.

آدرس وب سایت همایش: http://ges.azaruniv.ac.ir

پوستر فراخوان همایش صفحه 1

پوستر فراخوان همایش صفحه 2