« بازگشت

تسهیلات سفر به عتبات عالیات صندوق رفاه دانشجویان سال 96

شیوه نامه جدید اعطای تسهیلات سفر به عتبات عالیات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را می توانید از اینجا دریافت کنید.

دانشجویان تا تاریخ 27 شهریور ماه مهلت دارند تا نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک در سامانه گلستان اقدام نمایند.