« بازگشت

زمان ثبت درخواست های وام دکتری زمستان 96

 به اطلاع می رساند دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری سه ماهه زمستان فقط تا تاریخ 96/11/6 می توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند و درخواست های سه ماهه زمستان به صورت ماهانه از دانشجویان دریافت نخواهد شد.