« بازگشت

زمان لازم برای دفاع از عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی

بر اساس مقررات و آیین نامه های آموزشی و مذاکرات مصوب جلسه مورخ 1396/2/26کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه مدت لازم از زمان تصویب توسط شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تا اجازه دفاع ( برگزاری جلسه نهایی دفاع ) با رعایت سایر شرایط و مقررات به شرح ذیل می باشد .
 
الف ) کارشناسی ارشد
 
از زمان تصویب موضوع در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی گروه حداقل 6 ماه  ( 180 روز )
 
ب ) دکتری تخصصی
 
از زمان تصویب موضوع پروپوزال رساله در شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی گروه حداقل یک سال شمسی کامل ( 365 روز )