« بازگشت

زمان پایان کلاس های نیمسال 3961

بر اساس تقویم دانشگاهی پایان کلاس‌های نیمسال اول ۹۷-۹۶ روز چهارشنبه 96/10/20 می‌باشد. لذا کلاس ها تا تاریخ اعلام شده تشکیل می شود و حضور و غیاب دانشجویان انجام می گردد.

اداره خدمات آموزشی