« بازگشت

عدم پذیرش دانشجویان متقاضی انتقال مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی - تحصیلات تکمیلی- نیمسال دوم 97-1396

دانشگاه تهران به علت عدم وجود ظرفیت و امکانات در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396  ، دانشجوی متقاضی انتقال / انتقال توام با تغییر رشته و میهمان  نمی پذیرد.
این دانشگاه از پذیرش و بررسی هرگونه درخواست انتقال و مهمان در مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز معذور است.