« بازگشت

عدم پرداخت انواع تسهیلات ضروری

به اطلاع متقاضیان انواع وام ضروری (که از ابتدای آبان ماه تا کنون نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نموده اند.) رسانده می شود با توجه به اعلام صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر کمبود اعتبار تسهیلات ضروری نیمسال اول سال تحصیلی (97-96)، تا اطلاع ثانوی امکان پرداخت انواع وام ضروری مقدور نمی باشد.