دانشکده معارف و اندیشه اسلامی کسب مقام برگزیده در بخش دانشجویان برتر فرهنگی و اجتماعی در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران کسب رتبه سوم بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه تهران کسب رتبه نخست جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان کشور برگزاری آیین ورودی نو دانشجویان دانشکده معارف و اندیشه اسلامی سال تحصیلی 99-98 بازدید رئیس دانشکده معارف و اندیشه اسلامی از دانشگاه سوربن پاریس و شرکت در کنفرانس

اخبار اخبار

اطلاعیه ها اطلاعیه ها

تازه های نشر به قلم اساتید محترم دانشکده تازه های نشر به قلم اساتید محترم دانشکده

لینک های مرتبط لینک های مرتبط