هیأت علمی گروه اخلاق و منابع اسلامی هیأت علمی گروه اخلاق و منابع اسلامی

 

اعضای محترم هیأت علمی گروه اخلاق و منابع اسلامی (به ترتیب الفبا):

 

مدیریت گروه «اخلاق و منابع اسلامی» به عهده آقای دکتر واحدجوان می‌باشد.