فهرست نام و عناوین رؤسا، مسئولین و کارشناسان

عنوان

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

پست الکترونیکی

ریاست دانشکده

دکتر علی عسگری یزدی

201

asgariyazdi [AT] ut.ac.ir

مسئول دفتر ریاست

حسن آریان

200

amir.aryan [AT] ut.ac.ir

معاون علمی

دکتر رمضان رضائی

203

rezayi [AT] ut.ac.ir

معاون اجرایی و دانشجویی

دکتر سیدحسن قاضوی

202

shghazavi [AT] ut.ac.ir

رئیس حسابداری

نرگس محمودی

220

narges_mahmodi [AT] ut.ac.ir

دبیرخانه

معصومه هاشمی‌نیا

210

m.hasheminia [AT] ut.ac.ir

مدیر گروه‌های تاریخ و انقلاب اسلامی

دکتر محمداسماعیل نباتیان

130

me.nabatian [AT] ut.ac.ir

مدیر گروه مبانی نظری

دکتر عباس قربانی

131

ab.ghorbani [AT] ut.ac.ir

مدیر گروه‌های اخلاق و منابع اسلامی

دکتر وحید واحدجوان

132

vahedjavan [AT] ut.ac.ir

رئیس اداره آموزش

علی اسماعیلی

101

esmaili22 [AT] ut.ac.ir

کارشناس مسئول آموزش – گروه اخلاق اسلامی

منیره محمد‌زاده

110

mohammadzadeh20 [AT] ut.ac.ir

کارشناس آموزش – گروه مبانی نظری اسلامی

آناهیتا ضرغامی

112

azarghami [AT] ut.ac.ir

کارشناس آموزش – گروه تاریخ و تمدن اسلامی

آناهیتا ضرغامی

112

azarghami [AT] ut.ac.ir

کارشناس آموزش – گروه انقلاب اسلامی

یگانه روستائی

113

y_roostaei [AT] ut.ac.ir

کارشناس آموزش – گروه منابع و متون اسلامی

کبری حسینی

114

kobrahosseini [AT] ut.ac.ir

کارشناس امور دانشجوئی و رفاهی

علیرضا نیک پی

102

ali_nikpay [AT] ut.ac.ir

کارپرداز

نوراله سوری لکی

103

n.soory [AT] ut.ac.ir

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

مریم تراهنی‌نیا

300

mtarahani [AT] ut.ac.ir

کارشناس امور فرهنگی و امین اموال

افسانه خانی

301

 akhani [AT] ut.ac.ir

کارشناس پژوهش و کتابداری

بابک گل آرا

61112298

bgolara [AT] ut.ac.ir

انباردار

سهراب معصومی

61112298

masoumi_48 [AT] ut.ac.ir

امور خدماتی

محمدرضا فرج زاده

61112298

mfarajzadeh [AT] ut.ac.ir

امور خدماتی

نوربخش کرمی

120

karami_n1352 [AT] ut.ac.ir

امور خدماتی

اروجعلی نجفی 120 onajafi [AT] ut.ac.ir

نگهبانی

عطاءاله ابراهیمی شکاری

400

ebrahimi1021 [AT] ut.ac.ir

 

جهت تماس از خارج از دانشکده لطفا ابتدا با شماره های 88993209 یا 88965979 تماس گرفته و سپس شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری نمائید.