گروه مبانی نظری اسلام

 
در حال حاضر در گروه «مبانی نظری اسلام» هفت عضو هیأت علمی تمام وقت و نزدیک به بیست مدرس مدعو مشغول به تدریس و پژوهش هستند. 
 
مدیریت گروه «مبانی نظری اسلام» به عهده آقای دکتر قربانی است. 
 
 
اعضای هیأت علمی گروه مبانی نظری اسلام (به ترتیب الفبا):