لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده

آدرس را عوضی داده اند؛ غرب و پایان تاریخ تالیف دکتر غلامعلی سلیمانی

آدرس را عوضی داده اند؛ غرب و پایان تاریخ تالیف دکتر غلامعلی سلیمانی


 
 
عنوان کتاب: آدرس را عوضی داده‌اند؛ غرب و پایان تاریخ
نام پدیدآور: سلیمانی، غلامعلی
مشخصات نشر: تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان
سال نشر: 1397