اطلاعیه برگزاری ثبت نام اولیه داوطلبان انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه تهران-اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

اطلاعیه برگزاری ثبت نام اولیه داوطلبان انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه تهران-اردیبهشت ماه ۱۳۹۸


به اطلاع می‌رساند، ثبت نام اولیه داوطلبان انتخابات شورای صنفی دانشجویی اردیبهشت ماه ۹۸ دانشگاه، برای ۲۷ واحد دانشگاهی، از تاریخ ۱۴ الی ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۸ آغاز می‌شود.

برای ثبت نام به سایت معاونت دانشجویی studentaffairs.ut.ac.ir مراجعه نمایید.

واحدهای برگزار کننده انتخابات: پردیس دانشکده‌های فنی (به جز فومن و کاسپین) - پردیس فارابی - پردیس هنرهای زیبا - پردیس ابوریحان - پردیس علوم - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی -دانشکده حقوق و علوم سیاسی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی-دانشکده فیزیک -دانشکده مدیریت - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشکده جغرافیا - دانشکده دامپزشکی -دانشکده الهیات و معارف اسلامی - دانشکده مطالعات جهان - دانشکده علوم و فنون -موسسه ژئوفیزیک - دانشکده معارف و اندیشه اسلامی - خوابگاه پسران و سطح شهر-خوابگاه متأهلین و خوابگاه دختران - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - دانشکده اقتصاد - دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی - دانشکده علوم اجتماعی -دانشکده کارآفرینی - دانشکده فنی فومن - دانشکده فنی کاسپین
 
اسامی کمیته اجرایی: دبیر کمیته اجرایی: محمد امین ورقایی ۶۶۰۳۹۵۰۳۹:، محمد رضا حسینی :۸۱۱۹۹۴۱۱۷، کاظم دوستی نسب: ۷۱۱۷۹۴۲۹۸، نرگس پور محمدیان رودسری :۴۱۰۲۹۴۱۰۳ مریم هداوند :۴۳۱۸۹۵۰۱۰