اطلاعیه بیمه حوادث دانشجویان

اطلاعیه بیمه حوادث دانشجویان


به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه، قرارداد بیمه حوادث گروهی کلیه دانشجویان دانشگاه تهران در کلیه مقاطع تحصیلی از ابتدای سال تحصیلی جدید تمدید شد.
دکتر مقدس، مدیر کل اداره بهداشت و درمان دانشگاه در این خصوص گفت: «کلیه هزینه‌های قرارداد از طرف دانشگاه تهران پرداخت شده و بیمه برای دانشجویان رایگان است».
وی افزود: پوشش بیمه‌های حوادث گروهی شامل هزینه خدمات بستری و بیمارستان ناشی از حادثه تا سقف ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، هزینه نقص عضو ناشی از حادثه تا سقف ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، هزینه فوت ناشی از حادثه تا سقف ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است و دانشجویان بایستی جهت استفاده از بیمه، اصل صورتحساب بیمارستانی با مهر بیمارستان، نسخه‌های پزشکی با مهر پزشک و درمانگاه مربوطه، کلیه مدارک پزشکی دال بر بروز حادثه و کپی کارت ملی خود با معرفی از سوی دانشکده را به کارشناسان اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه تحویل دهند.