جلسات دفاع جلسات دفاع

اطلاعیه جلسه دفاع رساله دکتری خانم محبوبه یزدان پناه دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی

اطلاعیه جلسه دفاع رساله دکتری خانم محبوبه یزدان پناه دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی


به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع از رساله دکتری خانم محبوبه یزدان پناه به شماره دانشجویی ۴۲۰۸۹۲۰۱۸ دانشجوی دوره دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی تحت عنوان "تبیین حد وسط اخلاقی از نگاه اندیشمندان اسلامی (مسکویه، فارابی، غزالی و نراقی)" روز شنبه مورخ ۲۹/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬ ساعت: ۱۱:۰۰ در سالن شهید مطهری واقع در دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به راهنمایی خانم دکتر سید قریشی و آقای دکتر حاجی بابایی و مشاوره آقای دکتر جعفر گل محمدی و داوران داخلی آقای دکتر میر عظیمی و آقای دکتر واحد جوان و داوران خارجی آقای دکتر قربان علمی و آقای دکتر قاسمعلی کوچنانی تشکیل خواهد شد.