جلسات دفاع جلسات دفاع

اطلاعیه جلسه پیش دفاع رساله دکتری خانم محبوبه یزدان پناه دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی

اطلاعیه جلسه پیش دفاع رساله دکتری خانم محبوبه یزدان پناه دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی


به اطلاع می‌رساند جلسه پیش دفاع رساله دکتری خانم محبوبه یزدان پناه به شماره دانشجویی ۴۲۰۸۹۲۰۱۸ دانشجوی دوره دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی تحت عنوان "تبیین حد وسط اخلاقی از نگاه اندیشمندان اسلامی (مسکویه، فارابی، غزالی و نراقی)" روز سه شنبه مورخ ۲۸/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ ساعت ۱۱:۰۰ در سالن شهید مطهری واقع در دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به راهنمایی خانم دکتر ماریه سید قریشی و آقای دکتر حمید رضا حاجی بابایی و مشاوره آقای دکتر جعفر گل محمدی و داوران داخلی آقای دکتر سید حمیدرضا میر عظیمی و آقای دکتر محمد نصیری و داوران خارجی آقای دکتر قربان علمی و آقای دکتر قاسمعلی کوچنانی تشکیل خواهد شد.