نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاع رسانی و معرفی دانشجویان شاهد و ایثارگر ورزشکار جهت شرکت در المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

اطلاع رسانی و معرفی دانشجویان شاهد و ایثارگر ورزشکار جهت شرکت در المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر


باسلام

احتراماً، ضمن تبریک آغاز دهه ی کرامت، ضمن ارسال جدول رشته‌های ورزشی المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر سراسر کشور (پیوست) که مقرر است در تابستان سال جاری برگزار گردد، بدین وسیله به استحضار می‌رساند اداره کل تربیت بدنی دانشگاه برای شرکت دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران در المپیاد فرهنگی و ورزشی این عزیزان مطابق لیست پیوست اعلام آمادگی نموده است و در حال انتخاب و آماده سازی تیم‌ها و قهرمانان ورزشی شاهد و ایثارگر جهت شرکت در المپیاد مذکور می‌باشد لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع به نحو مقتضی به دانشجویان شاهد و ایثارگر اطلاع رسانی و دانشجویان علاقه مند و قهرمانان رشته‌های ورزشی مذکور جهت هماهنگی‌های لازم به اداره کل تربیت بدنی دانشگاه راهنمایی شوند.