امضای تفاهم نامه با انسیتوی اسلامی روسیه و افتتاح اتاق ایران شناسی

امضای تفاهم نامه با انسیتوی اسلامی روسیه و افتتاح اتاق ایران شناسی


هیئت اعزامی از دانشگاه تهران در روز دوشنبه 17/ 2/ 1397 در انستیتوی اسلامی روسیه - مسکو، حضور یافت ومورد استقبال رییس و مسئولین انستیتو جناب دکتر دمیر محی الدین قرار گرفت.
در ابتدا دکتر دمیر اعلام کرد که از مراسم تحلیف اغاز دومین دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین به این نشست آمده است.
وی ضمن اشاره به سابقه خوب فرهنگی دو کشور ایران و روسیه،  اظهار داشت در دوران استالین زیر بناهای آموزش اسلامی در روسیه از بین رفته ونیاز به بازسازی داشت.
هم اینک شش دانشگاه اسلامی در روسیه که دارای بیست و پنج میلیون مسلمان در ده جمهوری است، وجود دارد.
وی اظهار داشت در روسیه تنوع وتکثر ملی ودینی وجود دارد وما به دنبال اسلام سنتی خود و اسلام عاری از خشونت وافراط گرایی هستیم. وصلح و امنیت برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
لذا ترجیح می دهیم دانشجویان ما اسلام را در همین کشور اموزش ببینند وبرای تحصیلات تکمیلی علاقمندیم به ایران بیایند.
 روسیه به عنوان بزرگترین کشور در دنیا می تواند خدمات جهانی ارایه دهد.
هم اینک در این انستیتو دویست و پنجاه دانشجو در حال تحصیل هستند. در روسیه اسلام اغلب توسط اساتید یهودی تدریس می‌شود.  ما علاقه مندیم اسلام توسط اساتید مسلمان ارائه شود.
من استاد دانشگاه سن پطرزبورگ هستم و به اهمیت کادر سازی واقفم و معتقدم باید مسلمانان خود مباحث اسلام شناسی را عهده‌دار شوند. متأسفانه رساله ها وپایان نامه ها بیشتر از نگاه غرب تدوین می‌شود واین یک خطر است.  در چچن هم گروه های تندرو چهره اسلام را تخریب کرده اند بطوری که به دانشجویان مسلمان به عنوان تروریست نگاه می شود.  
فلسفه را کفر می دانند درحالیکه درایران فلسفه زنده است.
برخی میگویند ایران به دنبال شیعه سازی است اما من میگویم ایران به دنبال فکر سازی است.
ما نگارش دایره المعارف اسلام ومسلمانان را در روسیه از پانزده سال پیش آغاز کردیم وتا پایان سال تکمیل می‌شود.  وعلاقمندیم منتخبی از آن را به فارسی ترجمه کنیم.
علاقمندیم بین دانشگاه تهران و دانشگاه سن پطرزبورگ که موسس آن فردی شیعه به نام میرزا کاظم بیگ است، می باشیم.
 در ادامه اعضای هیئت اعزامی از دانشگاه تهران مطالبی ارائه نمودند.
جناب آقای دکتر عسگری یزدی رییس دانشکده معارف واندیشه اسلامی دانشگاه تهران،  ضمن ابراز خرسندی و تبریک انتخاب مجدد ولادیمیر پوتین به ریاست‌جمهوری و روز پیروزی مردم روسیه،  از فرصت دیدار با دمیر محی الدین اظهار خوشوقتی نمود.
ایشان ضمن بیان مطالبی در خصوص اسلام شناسی در ایران واندیشه اسلامی که مبتنی بر عقل گرایی است. اظهار داشتند که ریشه تکفیر وافراط گرایی موجود ناشی از تکفیر عقل و فلسفه است. اگر به دنبال جامعه اسلامی معتدل وعاری از  افراط هستیم باید توجه ویژه به مباحث عقلی وفلسفی داشته باشیم.  
ما تاکید داریم که دانشجویان رشته های اسلامی بدون توجه به مباحث عقلی ویژه در دنیای امروز،  موفق نخواهند بود.
ما در دانشگاه تهران آماده همکاری در همه رشته های اسلام شناسی با شما هستیم.
من از شما دعوت می کنم که به ایران تشریف بیاورید و در دانشگاه تهران نشست علمی  داشته باشیم.
درپایان تفاهم نامه همکاری های علمی فیمابین دانشکده معارف واندیشه اسلامی دانشگاه تهران و انسیتوی اسلامی روسیه به امضای جناب آقای دکتر علی عسگری یزدی و دکتر دمیر محی الدین رسید.
و بعد از ان اتاق ایرانشناسی وزبان فارسی در انستیتو اسلامی روسیه افتتاح شد.