نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب خانم هاشمی‌نیا به عنوان کارشناس نمونه آموزش در دانشگاه تهران(14020320)

انتخاب خانم هاشمی‌نیا به عنوان کارشناس نمونه آموزش در دانشگاه تهران(14020320)


 
انتخاب شایسته خانم هاشمی نیا به عنوان کارشناس نمونه آموزش در دانشگاه تهران را به ایشان و مجموعه دانشکده معارف و اندیشه اسلامی تبریک عرض می کنم.
امید است مجموعه دانشکده معارف و اندیشه اسلامی بیش از پیش موفق باشد.