انتصاب جناب آقای دکتر علی عسگری یزدی به عضویت کارگروه تخصصی علوم فلسفه دین وکلام

انتصاب جناب آقای دکتر علی عسگری یزدی به عضویت کارگروه تخصصی علوم فلسفه دین وکلام


مطلع شدیم در پی حکمی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر علی عسگری یزدی عضو محترم هیأت علمی و رییس دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، به عضویت کارگروه تخصصی علوم فلسفه دین و کلام جدید انتخاب شده اند، انتصاب  شایسته ایشان را در آن جایگاه تبریک عرض می‌نماییم.