انتصاب جناب آقای دکتر علی عسگری یزدی به عضویت کارگروه تخصصی علوم فلسفه دین وکلام

مطلع شدیم در پی حکمی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر علی عسگری یزدی عضو محترم هیأت علمی و رییس دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، به عضویت کارگروه تخصصی علوم فلسفه دین و کلام جدید انتخاب شده اند، انتصاب  شایسته ایشان را در آن جایگاه تبریک عرض می‌نماییم.