انتصاب سرکار خانم دکتر فرهمندپور به عضویت کارگروه تخصصی مطالعات زنان و خانواده

انتصاب سرکار خانم دکتر فرهمندپور به عضویت کارگروه تخصصی مطالعات زنان و خانواده


مطلع شدیم در پی حکمی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سرکار خانم دکتر فهیمه فرهمندپور عضو محترم هیأت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، به عضویت کارگروه تخصصی مطالعات زنان و خانواده انتخاب شده اند، انتصاب  شایسته ایشان را در آن جایگاه تبریک عرض می‌نماییم.