نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ تشیع(پیدایش تشیع با تکیه بر قرآن) دکتر محمد نصیری

تاریخ تشیع(پیدایش تشیع با تکیه بر قرآن) دکتر محمد نصیری


 

عنوان کتاب: تاریخ تشیع(پیدایش تشیع با تکیه بر قرآن)

نام پدیدآور: محمد نصیری/ فاطمه جان احمدی

ناشر: جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری

سال نشر:1401