تبریک انتخاب آقای بابک گل آرا به عنوان کارمند نمونه

تبریک انتخاب آقای بابک گل آرا به عنوان کارمند نمونه


جناب آقای بابک گل‌آرا
 
اینک در سایه تلاش های صادقانه و مستمر خود به عنوان:
 

کارمند نمونه 

دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

 
انتخاب شده اید، این موفقیت را صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیقات روزافزون جنابعالی را در ادامه خدمت به جامعه علمی و میهن اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.
 
از طرف کلیه همکاران دانشکده معارف و اندیشه اسلامی