رویدادهای مهم

اطلاعیه‌ها

اخبار و رویدادها

با حضور جناب آقای دکتر محمد حسینی معاون محترم رئیس جمهور نشست اعضای هیئت رئیسه دانشکده با اساتید مدعو دانشکده برگزار شد.
با حضور جناب آقای دکتر محمد حسینی معاون محترم رئیس جمهور نشست اعضای هیئت رئیسه دانشکده با اساتید مدعو دانشکده برگزار شد.
با حضور جناب آقای دکتر محمد حسینی معاون محترم رئیس جمهور نشست اعضای هیئت رئیسه دانشکده با اساتید مدعو دانشکده برگزار شد.
شورای عمومی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران به مناسبت بزرگداشت روز معلم و استاد با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده برگزار شد.
شورای عمومی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران به مناسبت بزرگداشت روز معلم و استاد با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده برگزار شد.
شورای عمومی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران به مناسبت بزرگداشت روز معلم و استاد با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده برگزار شد.

تازه‌های نشر

مقالات اساتید دانشکده

عنوان
ارزیابی دیدگاه محمد مجتهد شبستری در انکار واقع‌نمایی گزاره‌های معاد در قرآن کریم / مریم علیزاده
مقاله تصور خدا / مجتبی میردامادی
ارزیابی فلسفی از چشم‌انداز علم و فناوری در تمدن جایگزین شونده (با تاکید بر بازخوانی انتقادی علم مدرن)/ سیدباقر سیدنژاد
نظریه مبتنی بر ایات ربانی از تمدن نوین معنوی با تاکید بر بازآفرینی زیر ساختهای تحقق تمدن دینی/ سیدباقر سیدنژاد
اندازه گیری بایستگی وجود پیر و مرشد در طریق سیر و سلوک/ محمد میری
مقاله چیستی فلسفه دین / علی عسگری یزدی
تبیین رابطه مشروعیت حاکم بر حوزه اختیارات و مسولیت‌های ولی امر با تاکید بر حکومت پیامبر(ص) / فهیمه فرهمندپور و محمدنصیری و علی اصغر شاهسون
مقاله رهیافتی تاریخی به مفهوم کلمه «ولی»/ سیدحسن قاضوی
واکاوی عملکرد رسانه‌های دولتی ایران در بحران کرونا از منظر بایسته‌های سرمایه اجتماعی/ جواد حق گو و غلامعلی سلیمانی
تزاحم ممنوعیت بکارگیری سلاح های کشتار جمعی با موارد اضطرار/ وحید واحدجوان و سیدمجتبی میردامادی
مقاله بررسی دیدگاه شیخیه کرمان در باب علیت ائمه برای عالم خلقت/ حسین رهنمایی
مقاله پژوهشی نقد کتاب اتوپیای تامس مور/ بهروز محمدی منفرد