تقدیر و تشکر مدیر کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه

تقدیر و تشکر مدیر کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه


باسمه تعالی

TUlogo

همکار ارجمند

ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سال نو و بهار طبیعت، بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر این مدیریت جهت برگزاری انتخاب واحد و بهبود کیفی این امر درنیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ را اعلام می دارد.

بدون شک برگزاری انتخاب واحد و ثبت نام دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی جزء با همت و تلاش همکاران متعهد و دلسوز آموزشی امکان پذیر نمی باشد. از خداوند منان توفیق روزافزون شما را خواستاریم.

حسن ابراهیمی - مدیر کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه