تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی نیمسال دوم تحصیلی 98-97

با توجه به عدم انجام ارزشیابی توسط برخی از دانشجویان، زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اساتید در نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷ از روز شنبه مورخ ۰۳/۱۱ /‏۹۸ لغایت روز جمعه مورخ ۲۴/‏۰۳/‏۹۸‬ ‬ (یک روز قبل از شروع امتحانات) ‬ تمدید شد.