لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده

توجیه باور اخلاقی تالیف دکتر بهروز محمدی منفرد

توجیه باور اخلاقی تالیف دکتر بهروز محمدی منفرد


 
 
عنوان کتاب: توجیه باور اخلاقی
نام پدیدآور: محمدی منفرد، بهروز
مشخصات نشر: قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سال نشر: 1397
 
اخبار مرتبط: