جدول زمانبندی وامهای دانشجویی نیمسال دوم 99-98

جدول زمانبندی وامهای دانشجویی نیمسال دوم 99-98


جدول زمانبندی تعدادی از وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شایان ذکر است در بازه زمانی اعلام شده یک یا دو لیست از هر نوع وام، جهت پرداخت، تأیید و بسته خواهد شد. بنابراین درخواست‌هایی که در روزهای آغازین بازه زمانی در سیستم صندوق رفاه ثبت می‌شود، در صورت صحت مدارک و مستندات، سریع‌تر پرداخت خواهد شد و با مشکلات احتمالی اتمام اعتبار یا بسته شدن سیستم مواجه نخواهند شد.
همچنین ترتیبی اتخاذ گردد که تصاویر اسناد تعهد با کیفیت و خوانا باشد.