جلسات دفاع جلسات دفاع

جلسه دفاع رساله دکتری آقای محسن کهتری دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی

جلسه دفاع رساله دکتری آقای محسن کهتری دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی


به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع رساله دکتری آقای محسن کهتری به شماره دانشجویی ۴۷۰۱۹۳۰۰۷ دانشجوی دوره دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی تحت عنوان "ارزیابی دیدگاه موافقین و مخالفین تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها از نگاه کتاب و سنت" روز دوشنبه مورخ ۱۴/‏۰۵/‏۱۳۹۸‬ ساعت ۱۴‬ در سالن شهید مطهری واقع در دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به راهنمایی آقایان دکتر گل محمدی و دکتر میر عظیمی و مشاوره آقای دکتر بستان و داوران محترم آقایان دکتر واحدجوان، دکتر هاشم نژاد، دکتر رهنمایی و دکتر جمشیدیها برگزار خواهد شد.