جلسات دفاع جلسات دفاع

جلسه دفاع پایان نامه خانم ریحانه حسن قلیانی دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی

جلسه دفاع پایان نامه خانم ریحانه حسن قلیانی دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی


جلسه دفاع پایان نامه خانم ریحانه حسن قلیانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران با عنوان "آثار روانی و رفتاری حب دنیا از دیدگاه قرآن" روزسه شنبه مورخ ۳۰/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۵ دراتاق گروه اخلاق واقع درطبقه سوم دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به راهنمایی جناب آقای دکتر حسین هاشم نژاد و مشاوره آقای دکتر سید حمید رضا میرعظیمی و داوری آقایان دکتر موسوی فراز و دکتر محمدی منفرد  برگزار می‌شود.