جلسات دفاع جلسات دفاع

جلسه دفاع پایان نامه خانم مریم دانشور دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - قرآن و متون اسلامی

جلسه دفاع پایان نامه خانم مریم دانشور دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - قرآن و متون اسلامی


جلسه دفاع پایان نامه خانم مریم دانشور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی - قرآن و متون اسلامی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران با عنوان "تبیین لقاء الله از منظر تفاسیر عقلی و عرفانی" روزسه شنبه مورخ ۳۰/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۲:۳۰ دراتاق گروه اخلاق واقع درطبقه سوم دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به راهنمایی آقای دکتر علیرضا نوبری و مشاوره دکتر وحید واحد جوان و داوری دکتر جواد اسحاقیان درچه و محمد میری برگزار می‌شود.