جلسات دفاع جلسات دفاع

جلسه دفاع پایان نامه خانم ملیحه جلالیان است دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی

جلسه دفاع پایان نامه خانم ملیحه جلالیان است دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی


جلسه دفاع پایان نامه خانم ملیحه جلالیان است دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران با عنوان "توکل و تفویض از منظر خواجه عبدالله انصاری و غزالی و امام خمینی (ره)" روز سه شنبه مورخ ۳۰/‏۱۱/‏۹۷ ساعت ۱۵ ‬دراتاق شهید علی محمدی واقع درطبقه اول دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به راهنمایی آقای دکتر وحید واحد جوان و مشاوره خانم ماریه سید قریشی و داوری آقایان دکتر بهاری و دکتر اسحاقیان برگزار می‌شود.