جلسات دفاع جلسات دفاع

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن یاری نورعلی دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - قرآن و منابع اسلامی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن یاری نورعلی دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - قرآن و منابع اسلامی


 به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن یاری نورعلی به شماره دانشجویی ۴۷۰۱۹۵۰۱۳ رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی ‬ تحت عنوان "مقایسه برداشت های تفسیری سلفیون و امامیه از آیات جهاد" روز یکشنبه مورخ ۰۶/۳۱/‏۹۸‬ ساعت ۱۴ در دفتر مدیر گروه اخلاق و آشنایی با منابع اسلامی در طبقه سوم دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا بهاری و مشاوره آقای دکتر علیرضا نوبری و داوری آقایان دکتر حسین هاشم نژاد و دکتر سید مجتبی میردامادی برگزار می‌ شود.