جلسات دفاع جلسات دفاع

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد کبابی دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام‬

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد کبابی دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام‬


به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد کبابی به شماره دانشجویی ۴۷۰۳۹۵۰۰۸ در رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام‬ تحت عنوان"ادله عقلی اثبات امامت امام علی (ع) باتاکید بر پاسخ به شبهات جدید" روز یک شنبه مورخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۸‬ ‬ ساعت ۱۰ در دفتر مدیر گروه مبانی واقع در طبقه سوم دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به راهنمایی آقای دکتر عباس قربانی و مشاوره آقای دکتر حمید ملک مکان و داوری آقایان دکتر حسین رهنمائی و دکترحسین هاشم نژاد  برگزار می‌شود.