جلسات دفاع جلسات دفاع

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میرحسن سیدی ثانی دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - قرآن و منابع اسلامی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میرحسن سیدی ثانی دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - قرآن و منابع اسلامی


 به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میرحسن سیدی ثانی شماره دانشجوی ۴۷۰۱۹۵۰۰۶ در رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی ‬ تحت عنوان "ریشه های قرآنی و روایی نامه امام علی (ع) به مالک اشتر" روز یک شنبه مورخ ۳۱/‏۰۶/‏۹۸‬ ساعت ۱۲ در دفتر مدیر گروه اخلاق واقع در دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به راهنمایی آقای دکتر محمد رضا بهاری و مشاوره آقای دکتر علیرضا نوبری و داوری آقای دکتر جعفر گل محمدی و آقای دکتر جواد اسحاقیان درچه برگزار می‌ شود.