جلسات دفاع جلسات دفاع

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حمیده رنجبر دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حمیده رنجبر دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی


به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حمیده رنجبر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران با عنوان "آرا اخلاقی زیست محیطی اندیشمندان مسلمان" روزسه شنبه مورخ ۳۰/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۰ در سالن شهید مطهری واقع در دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به راهنمایی آقای دکتر جعفر گل محمدی و مشاوره آقای دکترحسین هاشم نژاد و داوری آقایان دکتر موسوی فراز و دکتر محمدی منفرد برگزار می شود.