جلسات دفاع جلسات دفاع

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا همتی امیرآباد دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا همتی امیرآباد دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی


به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا همتی امیرآباد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران با عنوان "تحلیل اخلاقی داستان حضرت آدم ع" روز دوشنبه مورخ ۲۴/‏۰۴/‏۹۸‬ ساعت ۱۴ در سالن شهید مطهری واقع در دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به راهنمایی آقای دکتر میرعظیمی و مشاوره آقای دکترگل محمدی و داوری آقایان دکتر بهاری و دکتر اسحاقیان برگزار می شود.