جلسات دفاع جلسات دفاع

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرضیه دی پور دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرضیه دی پور دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی


جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرضیه دی پور دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران با عنوان "ارزیابی تطبیقی راه‌های درمان رذائل اخلاقی از منظر عرفان اسلامی و روان شناسی" روز شنبه مورخ ۲۹/‏۱۰ /‏۹۷‬ ساعت ۱۰:۳۰ صبح در سالن شهید مطهری  واقع در دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به راهنمایی جناب آقای دکتر وحید واحد جوان و مشاوره خانم دکترپرستو اسکیان و داوری آقای میر عظیمی و خانم دکتر فردوسی برگزار می شود.