جلسات دفاع جلسات دفاع

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا شعیبی دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا شعیبی دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی


به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا شعیبی به شماره دانشجویی ۴۷۰۱۹۶۰۱۲ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران  با عنوان "آثار اخلاقی و تربیتی توحید عرفانی (وحدت وجود)" روز یکشنبه مورخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۸‬‬ ساعت ۱۷:۳۰ بعد از ظهر در سالن شهید مطهری واقع در دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به راهنمایی جناب آقای دکتر وحید واحدجوان و مشاوره آقای دکتر بهروز محمدی منفرد و داوری آقایان دکتر سیدحمیدرضا میرعظیمی و دکتر محمد نصیری برگزار می شود.