جلسات دفاع جلسات دفاع

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نسیبه سلیمی دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نسیبه سلیمی دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی


به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نسیبه سلیمی به شماره دانشجویی ۴۷۰۲۹۵۰۰۲ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی -انقلاب اسلامی، تحت عنوان "تأثیر خوانش دینی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر بازنگری احتمالی آن" روز یکشنبه مورخ ۳۱/‏۰۶/‏۹۸‬ ساعت ۳۰/‏۱۰ در سالن شهید مطهری واقع در طبقه دوم دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به راهنمایی جناب آقای دکتر سید باقر سید نژاد و مشاوره خانم دکتر سقای بی ریا و داوری آقای دکتر سلیمانی برگزار می شود.