جلسات دفاع جلسات دفاع

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ویدا مقربی منظری دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ویدا مقربی منظری دانشجوی رشته مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی


به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ویدا مقربی منظری به شماره دانشجویی ۴۷۰۲۹۶۰۱۱ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران  با عنوان "تأثیر قوانین مهاجرتی ج. ا. ا بر حفظ کرامت اتباع مهاجر افغانستان" روز دوشنبه مورخ ۲۸/‏۱۱/‏۱۳۹۸‬‬ ساعت ۱۲:۳۰ در سالن شهید مطهری واقع در دانشکده معارف و اندیشه اسلامی به راهنمایی جناب خانم دکتر سمانه کشوردوست و مشاوره آقای دکتر غلامعلی سلیمانی و داوری خانم‌ها دکتر حکیمه سقای بی ریا و دکتر عاطفه عباسی برگزار می شود.