لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده

جنگ نرم ایرانیان با غرب در ادوار گوناگون تاریخ تالیف دکتر جواد حق گو

 

عنوان کتاب: جنگ نرم ایرانیان با غرب در ادوار گوناگون تاریخ(دوران باستان، دوران معاصر و پس از انقلاب اسلامی)
نام پدیدآور: حق گو، جواد
مشخصات نشر: تهران: فرهیختگان دانشگاه
سال نشر: 1396