لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده

جنگ نرم ایرانیان با غرب در ادوار گوناگون تاریخ تالیف دکتر جواد حق گو

جنگ نرم ایرانیان با غرب در ادوار گوناگون تاریخ تالیف دکتر جواد حق گو


 

عنوان کتاب: جنگ نرم ایرانیان با غرب در ادوار گوناگون تاریخ(دوران باستان، دوران معاصر و پس از انقلاب اسلامی)
نام پدیدآور: حق گو، جواد
مشخصات نشر: تهران: فرهیختگان دانشگاه
سال نشر: 1396