لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده لیست کتب تالیف/ترجمه اساتید محترم دانشکده

درآمدی بر جایگاه فقهی-حقوقی ورود سپاه به عرصه فرهنگی تالیف دکتر جواد حق گو

درآمدی بر جایگاه فقهی-حقوقی ورود سپاه به عرصه فرهنگی تالیف دکتر جواد حق گو


 
 
عنوان کتاب: درآمدی بر جایگاه فقهی-حقوقی ورود سپاه به عرصه فرهنگی (با تاکید بر متن قانون اساسی)
نام پدیدآور: حق گو، جواد
مشخصات نشر: تهران: دانشگاه علامه طباطبائی
سال نشر: 1397